انتخاب کیفیت نمایش :

اهمیت زبان بدن و ژستهای قدرتمندانه در قضاوت و برداشت دیگران

  0
«امی کادی» درباره تاثیر ژستهای قدرتمندانه ای که به طور ارادی نشان می دهیم بر افزایش اعتماد به نفس و قدرت ارائه در شوی تدتالک صحبت میکند.
برچسب ها : زبان_بدن,اعتماد به نفس,روانشناسی,خودباوری
حاصل جمع : 1 + 7 =
 نطرات کاربران